วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท เดอะซิสเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสแตนเลสคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลเพื่องาน อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมน้ำแข็ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำตาล ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลและใบรับรองจากหน่วยงานอุตสาหกรรม พร้อมบริการครบวงจรจัดส่งทั่วประเทศ

บริษัทฯมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากลให้ความสำคัญในเวลานัดหมายส่งสินค้า ขณะเดียวกันบริษัทฯได้ทำการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบัน บริษัทฯมีทีมงานในด้านวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโลกของการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน

type of products

Sanitary stainless steel tube the sister group

Sanitary stainless steel tube

Flexible Hose FDA the sister group

Flexible Hose FDA

Stainless steel pipe fittings and valve the sister group

Stainless steel pipe fittings and valve

Sanitary Pump the sister group

Sanitary Pump